Barns inflytande och föräldrasamverkan

Barns inflytande

Vi arbetar med barns inflytande genomgående i allt vårt arbete. För att ge barn inflytande arbetar vi med att göra barnen delaktiga, i allt från det lilla till det stora.

 • Utgå från barnens intressen
 • Demokratiska lärprocesser
 • Ökad självständighet
 • Visa hänsyn och förståelse
 • Uttrycka sina tankar och åsikter
 • Lyssna

Föräldrasamverkan

Vi ser er föräldrar som mycket viktiga i vår verksamhet och vill ha en bra dialog i alla lägen. Vi vill att ni alltid ska känna er välkomna med åsikter och förslag.

 • Genom dagliga samtal
 • Föräldramöte/utvecklingssamtal
 • Temadag
 • Föräldraforum (ca 1gång/termin träffas rektor, föräldrarepresentanter samt pedagoger för att diskutera verksamhetsfrågor)
 • Bloggen