Avdelningar

Våra tre avdelningar på Charlottendals förskola är åldersanpassade.

Återställ
Viljan (de äldsta barnen)
Återställ
Glädjen (mellanbarnen)
Återställ
Lyckan (de yngsta barnen)