Om vår förskola

Vår vision

Alla barns lika rätt till lärande. Detta gör vi genom att möta barnet där de är, se individen och stimulera barnet till utveckling utifrån det.

Förskolans värdeord är nyfikenhet, glädje och normkreativitet. Dessa ord ska genomsyra förhållningssätt och våra pedagogiska miljöer.

Vi arbetar i projektform och årets projekt är Läslyftet, skapa och kommunicera.
Projektmål: Barnen utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. (Lpfö 98- rev. 2010)

Vi satsar mycket på utevistelse och promenader i närmiljön för att barnen ska få utlopp för sin nyfikenhet vad som sker utomhus.