Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande​

Vårt mål är att barnen ska ha inflytande i sin dag på förskolan. Vi är lyhörda för det som intresserar barnen, vi uppmuntrar barnets åsikter och ideer. Barnen får vara med och bestämma efter sin egen förmåga.

Projektmål : Utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Lpfö 98- rev. 2010)

Föräldrasamverkan

Vi vill ha ett gott samarbete och en öppen dialog med er föräldrar. Den unika kunskap ni har om era barn är ovärderlig för oss. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att barnen att utvecklas och lära under sin förskoletid.

Föräldraråd

Vi har föräldraråd med föräldrarepresentanter från olika avdelningarna, pedagoger och förskolechef. Detta forum får föräldrarna mer kunskap om förskolan och dess verksamhet.


Text