Rutiner

Klicka på rubrikerna för att läsa om våra rutiner.

Återställ
En dag på Brisens förskola
Återställ
Inskolning
Återställ
När barnet är ledigt eller sjukt
Återställ
Närvarotider
Återställ
Barn i behov av särskilt stöd
Återställ
Kläder
Återställ
Blöjor
Återställ
15-timmarsbarn
Återställ
Överlämning till förskoleklass/grundskola
Återställ
Storbarnsgrupp