Om vår förskola

Brisens pedagogiska inriktning är att:

  • Ha en lärmiljö för både barn och vuxna som utmanar och inspirerar alla till möten och utforskanden och som ger möjlighet till att nå goda resultat.
  • Tro på det kompetenta barnet och det livslånga lärandet utifrån barnets förutsättningar och behov.
  • Stärka barnets självskänsla och låta barnet få uppleva sig som en tillgång i gruppen.
  • Arbeta i arbetslag mot gemensamma mål.
  • Ha ett reflekterande för hållningssätt.
  • Ge barn och föräldrar möjlighet till inflytande och delaktighet.
Återställ
Förskoleschefen har ordet