Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Projekt Hållbar framtid ur ett socialt perspektiv Hur: Personalen ger förutsättningar genom att arbeta i ett projekterande arbetssätt utifrån flickors och pojkars intressen. Detta skapar förutsättningar för flickor och pojkar att utveckla olika förmågor inom de prioriterade målen.

(Klicka på rubrikerna för att läsa mer om våra olika satsningsområden.)

Återställ
Normer och värden
Återställ
Språk
Återställ
Barns inflytande
Återställ
Förskola/hem