Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Här hittar du de utvecklingsområden som vi på Brisens förskola fokuserar på.​

Vi anser att lärmiljön är viktig för att hela tiden anpassa till barnens intressen, behov och önskemål.

Vi jobbar aktivt med att införa I-pads (lärplattor) på avdelningarna. Detta för att på flera sätt kunda jobba med utvecklingsområden.

Även datorer och "projectordukar" blir också mer och mer inkluderat i våra arbetsmetoder.

(Klicka på rubrikerna för att läsa mer om våra olika satsningsområden.)

Återställ
Normer och värden
Återställ
Matematik
Återställ
Språk
Återställ
NO/Teknik
Återställ
Barns inflytande
Återställ
Förskola/hem