Rutiner

Inskolning

Att börja på förskola är en stor förändring i barnets och familjens liv. Det är därför viktigt med en bra och trygg inskolningsperiod, då barn och föräldrar lär känna förskolan och dess verksamhet. Inskolningens längd varierar mellan familjer och ser därför olika ut för alla. Det viktiga är att låta det ta den tid som behövs!
Vi rekomenderar att avsätta två veckor för inskolning.


Överlämning till förskoleklass

Vi samarbetar med Borgmästarskolan och dess fritidshem, som ligger i samma byggnad som oss. Vi har några lokaler gemensamt och där sker naturliga möten mellan barn, elever och pedagoger i förkolan, skolan och fritids.
Under vårterminen gör barnen några besök i förskoleklassen och lär känna sina nya pedagoger och klasskompisar. Personal från förskolan och förskoleklass träffas på våren för ett överlämningssamtal och på hösten för ett uppföljningssamtal. Detta för att gynna till barnets bästa övergång och fortsatta utveckling.


Sjukanmälan/frånvaro

För att underlätta för vår verksamhet är det viktigt att ni meddelar oss på förskolan när ert barn är sjuk eller ledig.