Om vår förskola

På Borgmästarens förskola går i dagsläget 19 barn i åldrarna 1-6 år på avdelning Ekan. Vi har i dagsläget en tillfällig avdelning som heter Jollen. Där går 14st 1 åringar.

Vår vision: Borgmästarens förskola är möjligheternas förskola där kamratskap, en bra arbetsmiljö och lärande leder oss framåt!

Förskolan ligger i en av flyglarna som tillhör Borgmästarskolan. Vi har stora klassrum som vi delar in i olika mindre lekmiljöer för att det skall bli tydligt för barnen vilket material som de skall leka och arbeta med på den ytan, och även för att skapa ett lugn för barnen i deras olika lekar och arbeten. På hela förskolan anpassar vi lekmiljöerna och materialet utefter ålder och barnens intressen.