Mål, planer, resultat, utvecklingsområden


Vår vision:
Borgmästarens förskola sätter grunden för ett livslångt lärande där barnet vill, kan och vågar!

Förskolans mål:

  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande
  • Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Läs vår Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Variation på vatten