Mål, planer, resultat, utvecklingsområden


Vår vision:
Borgmästarens förskola sätter grunden för ett livslångt lärande där barnet vill, kan och vågar!

Förskolans mål:

  • Barns delaktighet & inflytande i verksamhet
  • Naturvetenskap- Att fördjupa kunskaperna om energi och klimat samt att engagera och motivera barn att göra aktiva och klimatsmarta val

Borgmästarens systematiska kvalitetsarbete

Likabehandlingsplan Borgmästarens förskola