Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande:

I temaarbeten och i den vardagliga verksamheten ges barnen möjligehet till delaktighet och inflytande.


Föräldrasamverkan​:

Föräldramöte har vi en gång per termin.

Utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per läsår. Där kan pedagog och förälder samtala om barnets utveckling och lärande.

Vi har ett föräldraråd där föräldrarepresentanter, pedagoger och förskolechef tar upp angelägna föräldrafrågor. Samverkan mellan hem och förskola är viktigt när det gäller våra barn!