Rutiner

Inskolning
Inskolningsperioden är till för att barnet ska få bekanta sig med allt det nya på förskolan som personal, barn och miljö. Vi vill tillsammans med dig som förälder skapa en trygg start på förskolan genom lek och aktiviteter. Varje inskolning sker individuellt och varierar från barn till barn. Målet är att det ska bli en positiv upplevelse för hela familjen.

Sjukanmälan/Frånvaro
Ring eller skicka sms på morgonen om ert barn inte kommer på grund av sjukdom eller ledighet. Skicka gärna SMS kvällen före eller på morgonen när barnet är friskt och kommer tillbaka.

Överlämning till förskoleklass
Pedagoger från Bergnäsets kommunala förskolor och skolor
samverkar kontinuerligt i ett nätverk för barns trygghet och lärande.
Vi har bra rutiner för barns start i förskoleklass och fritidshem.
Under vårterminen går blivande förskoleklassbarn över till Manda och Hedskolans förskoleklasser och hälsar på.
De träffas tre till fyra gånger och får även prova på att äta lunch i skolans matsal.