Om vår förskola

Lärande
På Bergstadens förskola vill vi att barnen ska tro på sin förmåga och veta att alla är en tillgång för gruppen.
Trygghet, kamratskap, lek och lärande är ledord på förskolan.
Vår målsättning är att varje barn ska utveckla sin identitet och självständighet. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att bry sig om varandra.
Vi uppmuntrar barns nyfikenhet till att leka och lära. Tillsammans erövrar barnen nya färdigheter och kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik, drama, rörelse och skapande.

Hälsa
Vi lägger stor vikt vid att aktivt sänka ljud- och stressnivån under hela dagen. Vi strävar efter att skapa en lugn miljö som främjar dialogen och en positiv stämning. Vi är ute dagligen för att främja barns olika rörelsebehov. Förutom lek på gården gör vi utflykter till skogen, åker skidor och pulka. Barnen sover ute i vagnar hela året. I vårt tillagningskök lagas näringsriktig mat och barnen serveras frukt och grönsaker dagligen.

IT
Barn och vuxna använder IPad, OH-kanon, dator, digitalkamera och webbägg. Avdelningarna har en egen blogg där vi ger föräldrar insyn i verksamheten.

Lek
I leken sker  ett lärande och en utveckling av barns alla förmågor. Barnen ges tid och utrymme för lek samt inflytande vad de vill ha framme för material och hur de vill använda rummen.

Förskolechef
Anette Sturk är sedan augusti 2010 förskolechef på Stenåsen, Bergstaden och Klippans förskola.

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildare en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas."(Lpfö -98).
I mitt uppdrag som ansvarig ledare är det angeläget att arbeta tillsammans i dialog med pedagoger, föräldrar och barn med utveckling av förskolan och värdegrundsfrågor och att förena barns lärande med barns omsorgsbehov.
Pedagogernas kompetens, engagemang, motivation och förhållningssätt till verksamhet och människor i verksamheten är viktiga ingredienser i det dagliga arbetet på förskolan.
Förskolan erbjuder barn många sociala kontakter, vilket jag ser som rika tillfällen att lära sig av och med varandra.
Lärandemiljön förändras ständigt beroende på barngrupp, aktiviteter och vilket arbetsområde man just för tillfället lägger fokus på.
Att arbeta med hela barnet och alla uttrycksmöjligheter och sinnen är ett naturligt arbetssätt i förskolan.
Det sker ständigt en översyn över hur lokaler används.
Barnen är indelade i grupper som i sin tur styrs av ålder, aktiviteter och närvaro just för dagen. 
Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.    
Anette Sturk
Rektor Stenåsen,Bergstaden och Klippans förskolor.