Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns inflytande
Barnen är delaktiga i förskolans verksamhet och i sin egen läroprocess genom intervjuer, samtal, dokumentationer, reflektioner och planering med pedagogerna. Barnens tankar, idéer och intressen genomsyrar verksamheten. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sig själva och varandra.

Föräldrasamverkan
Vi tycker att bra kommunikation med föräldrar är viktigt för att vi skall få en helhetsbild av barnet och att ni som föräldrar ska få inblick i vår förskola. Samarbetet börjar under inskolningen. Andra former av samverkan är utvecklinssamtal, föräldramöten och öppet hus.