Rutiner

Här hittar du Bergsprängarens rutiner vid introduktion på förskolan, sjukanmälan/sjukfrånvaro med mera.

Introduktion

Att börja förskolan är en omställning i ett barns liv. Därför är det av stor vikt att barnet/familjen får en introduktionstid. Inroduktionen varierar från ca 2 dagar och uppåt. Personalen och föräldrarna samråder om längden på introduktionen.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnen är  lediga eller sjuka meddelar föräldrarna det till förskolan. Även när barnet  kommer tillbaka från sjukdom. Det går bra att meddela via sms till förskolan.


Överlämning till förskoleklass/grundskola

På våren har vi ett avslutande utvecklingssamtal med våra blivande förskoleklassbarns föräldrar, ett överlämnarsamtal .
Våra blivande 6 åringar blir under våren inbjuden till förskoleklasss på besök. Vissa förskollärare i förskoleklass kommer och besöker barnen på sin förskola. Förskollärarna har pedagogiskt möte mellan verksamheterna förskola och förskoleklass.

Flerspråkiga barn

På vår förskola finns det 2 pedagoger som även talar finska.
Barn med annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsstöd som föräldrarna söker på förskolan.