Rutiner

Här hittar du Bergsprängarens rutiner vid introduktion på förskolan, sjukanmälan/sjukfrånvaro med mera.

Introduktion

Att börja förskolan är en omställning i ett barns liv. Därför är det av stor vikt att barnet/familjen får en introduktionstid. Inroduktionen varierar från ca 2 dagar och uppåt. Personalen och föräldrarna samråder om längden på introduktionen.

Sjukanmälan/frånvaro

När barnen är  lediga eller  meddelar föräldrarna det till förskolan.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

På våren har vi ett avslutande utvecklingssamtal med våra blivande förskoleklassbarns föräldrar, ett överlämnarsamtal .
Våra blivande 6 åringar blir under våren inbjuden till förskoleklasss på besök. Vissa förskollärare i förskoleklass kommer och besöker barnen på sin förskola.

Flerspråkiga barn

På vår förskola finns det 2 pedagoger som även talar finska.
Barn med annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsstöd som föräldrarna söker på förskolan.