Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Bergsprängarensförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 -  Obs! Denna plan gäller fram till 30 juni 2018.

Bergsprängarens kvalitetsredovisning 2016

  • Förskolan ger barnen en grundutbildning och i den ingår undervisning och utbildning utifrån Förskolans läroplan Lpfö 1998 reviderad 2016. Förskolan arbetar tematiskt och ämnesövergripande.

  • Våra prioriterade mål:
    språk och kommuniktion
    Normkreativitet
    Livsstil och hälsa