Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Bergsprängarens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Bergsprängarens systematiska kvalitetsarbete: utvecklingsområden 2018/2019

Förskolan ger barnen en grundutbildning och i den ingår undervisning och utbildning utifrån Förskolans läroplan Lpfö 1998 reviderad 2016. Förskolan arbetar tematiskt och ämnesövergripande.

Våra prioriterade mål:

  • språk och kommuniktion/ utbilning och lärande
  • normkreativitet/normer och värden
  • Barns inflytande