Utevistelse

Utevistelse

Vi tycker att det är viktigt att alla barn får leka och röra sig ute minst en gång om dagen. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Under utevistelsen tränar vi vår kropp. Vi går, springer, klättrar och balanserar.

Vi synliggör naturens årstidsväxlingar och lär oss vara rädd om djur och natur.

Vi gör utflykter som är anpassade utifrån barnen i vår närmiljö. Vi tränar oss på att gå efter vägar och hur man gör när det kommer bilar.

Naturen har en positiv inverkan på våra stresshormoner och en helande effekt.