Språket

Språket

Språk och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling.

Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och tillvaratar barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket.

Vi skapar och kommunicerar med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse, liksom med hjälp av tal och skriftspråk.