Samling

Samling

Varje dag har vi samling. Där ser vi alla barn och vuxna i gruppen.

Våra samlingar innehåller bl.a.  rim, ramsor, sånger, flanosagor, massage, lekar och drama, där vi har möjlighet att stimulera språkutvecklingen, använda oss av matematik och skapa en god gruppkänsla.

Vi tränar oss också på att vänta på sin tur, lyssna och våga prata inför varandra.

På samlingen vill vi att barnen ska vara delaktiga och även vara med och planera den ibland.