Naturvetenskap och teknik

Vi har varierande material som inspirerar och utmanar barnen att bygga, skapa och konstruera efter intresse. Barnen uppmuntras i att upptäcka och urskilja teknik i vardagen.

Vi arbetar naturvetenskapligt utforskande med barnen där vi tar tillvara på barnens tankar och funderingar.

Vår förskola är med i LuTek som är ett tekniknätverk i sammarbete med Luleå kommun, Ltu och Teknikens hus. Syftet är att främja arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan.