Matematik

Tillsammans med barnen upptäcker vi matematik både i vardagliga situationer och i planerade aktiviteter.

  • Vi benämner olika begrepp, t.ex.  större - mindre, framför - bakom.
  • Vi räknar antal och jämför fler- färre.
  • Vi använder utmanande frågor och uppmuntrar barnen att se/upptäcka olika problemlösningar.
  • På våra samlingar har vi sånger, ramsor och lekar/aktivitet med matematik.