Förskolechefen har ordet

Jag heter Maria Stark och är förskolechef för Bensbyns förskola, Laxens förskolaöppnas i nytt fönster och Hällbackens förskolaöppnas i nytt fönster. Förskolan är sedan 1 juli 2011 en egen skolform (skollagen kap 8).

Förskolan ska lägga grunden till livslångt lärande. Vi skall också erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet ska barnens utveckling till ansvarstänkande människor och samhällsmedlemmar främjas (Lpfö 98 reviderad 2016).

Jag vill att barnen ska komma till förskolan med glädje i blicken och vara förväntansfulla inför dagen och att ni föräldrar känner er trygga med att lämna ert barn på vår förskola.

Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten i det dagliga mötet med pedagogerna och i föräldrarådet.

Kontakta gärna mig om du har frågor eller synpunkter:
Telefon: 45 33 63
epost: maria.stark@skol.lulea.se