Om vår förskola

Bensbyns förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Vi har fyra avdelningar där miljön är anpassad efter barnens förutsättningar och behov.

Yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare. Andra yrkeskategorier som vi samarbetar med och barnen kan komma i kontakt med är lokalvårdare, talpedagog, resurspedagog och hemspråkslärare. Elever från olika utbildningar gör också praktik hos oss.
 
Huvudansvaret för hela verksamheten har förskolechef samt verksamhetschef. Läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016öppnas i nytt fönster, kommunens verksamhetsplan 2015 - 2017 och Luleå kommuns Skolplan, ligger till grund för vårt arbete med barnen, se mål och planer

Läsåret 2016/2017 fokuserar vi på naturvetenskap, teknik och språk. Vi har ett projektinriktat arbetssätt på alla avdelningar. På förskolans dag har vi en gemensam projektavslutning.

Fötter

För att kunna reflektera och vidareutveckla vårt pedagogiska arbete använder vi oss av dokumentation i vår verksamhet. Vi använder även dokumentationen för att barnen ska kunna se sin egen utveckling och sitt eget lärande, det som barnet faktiskt kan och vet. Dessa dokumentationer är en bra utgångspunkt för utvecklingssamtal eftersom det placerar barnets lärande i centrum.

Läs mer om våra tankar kring hur vi organiserar verksamheten för att främja barns lärande under flikarna: