Mål och planer

Verksamhetsidé Bensbyns förskolaöppnas i nytt fönster
I verksamhetsidén för Bensbyns förskola presenteras hur vi strävar mot målen i vår verksamhet.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016öppnas i nytt fönster

Bensbyns Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.öppnas i nytt fönster
Vi utför kontinuerligt barnintervjuer som ska ligga till grund för vår likabehandlingsplan.

Läs även mer om Diskrimineringsgrunder.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från barnvagn till moppeöppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport 16-17öppnas i nytt fönster