​Barns inflytande, föräldrasamverkan 

Barns inflytande

Vi uppmuntrar och stärker barnen till att våga uttrycka sina tankar, idéer och åsikter samt att bli aktiva lyssnare.

Vi tar tillvara på barnens tankar och idèer och strävar efter att alla barn får möjlighet att efter förmåga påverka verksamhetens innehåll och den lärande miljön.

Föräldrasamverkan

Föräldrakontakten är viktig på Bensbyns förskola. Vi vill att föräldrar ska känna sig välkomna,  delaktiga och att de kan komma med synpunkter, frågor och funderingar. Den unika kunskap föräldrar har om sina barn är ovärderlig för oss. Tillsammans skapar vi förutsättningat för barns utveckling och lärande. När barnen börjar på förskolan vill vi ge en god introduktion.

Vi inbjuder till utvecklingssamtal 1-2 gånger/år. Där samtalar vi om barnens lärande och utveckling kopplat till läroplanen för förskolan.

Två gånger under året bjuder vi in till öppethus dagar. Föräldrar har då möjlighet att komma och delta i den dagliga verksamheten.

På hösten har vi ett föräldramöte där vi informerar om vår pedagogiska verksamhet.

Föräldrarådet/ matrådet träffas ca 3 ggr/år och består av förskolechefen, 
pedagoger, kökspersonal och föräldrar från varje avdelning.