Rutiner

  • Inskolning
    Vid placering kontakta förskolan. Att börja förskolan är en omställning i ett barns liv. Därför är det bra att barnet får en mjukstart och tillsammans med föräldern lär känna den nya miljön, personal och andra barn. I samråd med föräldern planerar vi hur tiderna under inskolningsperioden ska se ut. Där tar vi hänsyn till barnets och föräldrarnas behov och önskemål. Att som förälder tillbringa tid på förskolan under inskolningen ger en bra inblick i hur verksamheten ser ut med aktiviteter och rutiner på förskolan. Barn är individuella och kan behöva olika lång tid på sig att bli trygg men räkna med 1-2 veckor

  • Överlämning förskoleklass Vi gör två besök på Lulavanskolan, där barnen får tillbringa tid tillsammans med pedagogen. Vid andra besöket får barnen även vara med och äta lunch i skolans matsal.

  • Sjukanmälan/Frånvaro Sjukanmälan eller annan frånvaro görs via sms 070-61 622 49
    eller telefonsamtal: 0920 - 45 72 45 (Gäller för båda avdelningarna) Detta för att vi på förskolan skall kunna anpassa verksamheten, måltiderna och eventuellt vikarie behov.
  • Förskolan öppnas på avdelning Kojan kl.6:15
Överlämning till förskoleklass/grundskola
Sjukanmälan/frånvaro

Frivilligt:
Andra egna rutiner på förskolan?