Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2016/2017öppnas i nytt fönster

kvalitetsrapport 2015öppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport 2016öppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden

Vi arbetar utifrån Luleå Kommuns satsning på matematik genom matematikstrategin.

Vi är även delaktiga i en fördjupning av Naturkunskap och Teknik genom att samarbete med Tekniken hus via nätverket,LuTek.

Just nu arbetar vi intensivt med att utforma och fördjupa oss mer i hur vi ska kvalitetssäkra verksamheten på förskolan gentemot de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan.
Samtidigt pågår arbetet med att introducera läsplattor i verksamheten, både för barn och pedagoger.