Inskolning

 • Familjeaktiv inskolning

  När ni fått plats på förskolan, kontakta oss och känn er även välkomna hit att hälsa på innan inskolningen!

  På vår förskola tycker vi det är viktigt att bygga relationer med hela familjen.Vi arbetar för att skapa tillit som "spiller över"på barnet.
  Vi tänker att barnet introduceras i att vistas på förskola tillsammans med förälder, som deltar aktivt i daglig verksamhet, inne och uteaktiviteter, måltider, av/påklädning blöjbyte och vila.Pedagoger och barn finns i närheten och barnet visar då det vill ha kontakt.Vi lär känna varandra och barnet vänjer sig med miljön hos oss på förskolan.

  Detta kan variera i tid ca 1-2 veckor. Utifrån barn och förälders behov planerar vi hur inskoningstiden kommer att se ut. Alla pedagoger är delaktiga i inskolningen men barnet kommer att ha en ansvarspedagog.

  Under inskolningen önskar vi få ta del av förälders tankar kring barnet och att ev. åsikter och funderingar om verksamheten framförs till oss.
  Att skapa tillitsfulla relationer tar olika tid och vi fokuserar på det som är positivt och fungerar, samt är flexibla och provar olika lösningar. Genom vår inskolningsmodell ser vi att föräldrar får mycket god inblick i verksamheten och känner trygghet att lämna barnet hos oss på förskolan.

                                  Välkommen till Bälinge förskola