Rutiner

Inskolning

Vid Bäckhagens förskola lägger vi stor vikt vid att ge både barn och föräldrar en god introduktion. Med föräldra - aktiv introduktion deltar ni i barnets möte med förskolan genom att utforska miljön och ta kontakt med pedagoger och andra barn i lugn och ro, där barnen ska vara i fokus.

Önskvärt är att varje barn som börjar på förskolan får möjlighet till en inskolningsperiod på cirka två veckor.

Vi strävar efter en god kontakt med barnens föräldrar och att de får en god inblick i vår verksamhet och information om barnets trivsel och utveckling.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt så skall  du ringa avdelning Skeppet (0920-455587) eller Ekan (0920-454651) som är öppningsavdelningar på Bäckhagen, efter 7.00 kontaktar du respektive avdelning.

Överlämnande till skolan

Vi har naturlig samverkan med Mariebergsskolan som ligger nära, bl a med gemensamma möten någon gång per år. Personalen träffar även andra förskolor och skolor i Gammelstad/Rutvik regelbundet för att diskutera hur en gemensam röd tråd ska se ut för att ge de bästa förutsättningarna för våra barns och ungdomars utveckling och lärande.

En handlingsplan för övergången till kommunens förskoleklasser är upprättad. Pedagogerna på förskolan träffar förskoleklassens pedagoger, och har ett överlämningssamtal, sedan får barnen tillsammans med en pedagog, hälsa på i skolan under två tillfällen som sker i slutet av maj eller i början av juni.