Rutiner

Inskolning

Vid Bäckhagens förskola lägger vi stor vikt vid att ge både barn och föräldrar en god introduktion. Med föräldra - aktiv introduktion deltar ni i barnets möte med förskolan genom att utforska miljön och ta kontakt med pedagoger och andra barn i lugn och ro, där barnen ska vara i fokus

Önskvärt är att varje barn som börjar på förskolan får möjlighet till en inskolningsperiod på cirka två veckor.

Vi strävar efter en god kontakt med barnens föräldrar och att de får en god inblick i vår verksamhet och information om barnets trivsel och utveckling.

Sjukanmälan

När ditt barn är sjukt så skall  du ringa avdelning Jollen som är öppningsavdelning på bäckhagen, efter 7.30 ringer du respektive avdelning.

0920-45 46 52, 076 141 3877

Överlämnande till skolan

Vi har naturlig samverkan med Mariebergsskolan som ligger nära, bl a med gemensamma möten någon gång per år. Personalen träffar även andra förskolor och skolor i Gammelstad/Rutvik regelbundet för att diskutera hur en gemensam röd tråd ska se ut för att ge de bästa förutsättningarna för våra barns och ungdomars utveckling och lärande.

En handlingsplan för övergången till kommunens förskoleklasser är upprättad. Pedagogerna på förskolan träffar förskoleklassens pedagoger, och har ett överlämningssamtal, sedan får barnen tillsammans med en pedagog, hälsa på i skolan under två tillfällen som sker i slutet av maj eller i början av juni.

Flerspråkiga barn

Modersmål

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsstöd i förskolan. Vänd dig till förskolan om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning.  

Svenska som andraspråk

Nyanlända barn i förskolan som har ett annat modersmål än svenska får särskild träning i svenska från 3 års ålder.

Har du frågor om flerspråkig undervisning?

Frågor om flerspråkig undervisning, kan besvaras av: Monica Karsbrink Lövbom, verksamhetsansvarig för undervisning av flerspråkiga barn Tel:0920-455198