Avdelningar

Alla avdelningar på Bäckhagens förskolas gemensamma projektmål är DU+JAG=VI TILLSAMMANS

Jollen och Skeppet

Jollen och skeppets avdelningar har ca 15 barn var i åldrarna 1-3 år. De har ett tätt sammarbete där barnen kan besöka varandras miljöer.
Skeppet är öppningsavdelning, här samlas alla barn före klockan 07.00. Därefter går respektive avdelning till sig för att äta frukost.

Skeppet är även stängningsavdelning i huset, det innebär att alla barn som är kvar efter 16.30 hämtas av sina föräldrar här.

Ekan

På avdelning Ekan är det 20  barn i åldrarna 3-4 år.​

Flotten

På avdelningen Flotten har vi 20 barn i åldrarna 4-5 år. I vår pedagogiska verksamhet utgår vi från barnens idéer och funderingar. Komunikation är centralt i hela vår verksamhet. Vårt mål är att skapa ett förtroendefullt samarbete med barn och föräldrar, samt att barnen ska

  • känna nyfikenhet, lust och glädje
  • utveckla ett bra kamratskap
  • utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik och teknik i vardagen
  • utveckla ett rikt språk samt sin förmåga att kommunicera och uttrycka sina tankar