Avdelningar

Alla avdelningar på Bäckhagens förskolas gemensamma projektmål

NATUREN OCH VI

 I vår pedagogiska verksamhet utgår vi från barnens idéer och funderingar. Komunikation är centralt i hela vår verksamhet. Vårt mål är att skapa ett förtroendefullt samarbete med barn och föräldrar, samt att barnen ska

  • känna nyfikenhet, lust och glädje
  • utveckla ett bra kamratskap
  • utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik och teknik i vardagen
  • utveckla ett rikt språk samt sin förmåga att kommunicera och uttrycka sina tankar

Kanoten, Jollen och Färjan

På Kanotens, Jollens och Skeppets avdelningar har vi barn i åldrarna 1-3 år. De har ett tätt sammarbete där barnen kan besöka varandras miljöer.
Skeppet och Ekan är öppningsavdelningar, här samlas alla barn före klockan 07.00. Därefter går respektive avdelning till sig för att äta frukost.

Färjan är stängningsavdelning i huset, det innebär att alla barn som är kvar efter 16.30 hämtas av sina föräldrar här.

Ekan

På avdelning Ekan vistas barn i åldrarna 4-5 år.​

Flotten

På avdelningen Flotten vistas barn i åldrarna 5-6 år.

Skeppet

På avdelningen Skeppet vistas barn i åldern 3-4 år