Rutiner

Inskolning

​Barnet inskolas 1-2 veckor genom att barnet succesivt vistas mer och mer tid på förskolan. Föräldrar och barn är tillsammans till en början, för att sedan finnas i närheten som trygghet.Barnet och föräldern ska på så sätt lära känna miljön, pedagoer barn och rutiner.

En pedagog är ansvarig, men allteftersom lär barnet känna alla pedagoger och alla barn.

Överlämning till förskoleklass

2 gånger under våren hälsar de blivande 6-åringarna på i förskoleklassen.
sista besöket får de äta lunch i matsalen.