Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

kvalitetsredovisning 2016öppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden

Vi arbetar utifrån Luleå Kommuns satsning på matematik genom matematikstrategin.

Vi är även delaktiga i en fördjupning av Naturkunskap och Teknik, genom ett samarbete med teknikens hus via närverket. Lu tek.

Just nu arbetar vi intensivt med att utforma och fördjupa oss mer i hur vi ska kvalitetssäkra verksamheten på förskolan, gentemot de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan.

Samtidigt pågår arbetet med att introducera lärplattor i verksamheten, både för barn och pedagoger