Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Planer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Utvecklingsområden läsåret 2018-2019

Utvecklingsområden

Vi är delaktiga i en fördjupning av Naturkunskap och Teknik, genom ett samarbete med teknikens hus via närverket. Lu tek.

Just nu arbetar vi intensivt med att utforma och fördjupa oss mer i hur vi ska kvalitetssäkra verksamheten på förskolan, gentemot de mål och riktlinjer som finns i läroplanen för förskolan.

Samtidigt pågår arbetet med att introducera lärplattor i verksamheten, både för barn och pedagoger