Fötter

Om vår förskola

Bensbyns förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Vi har fyra avdelningar där miljön är anpassad efter barnens förutsättningar och behov.

Yrkeskategorierna är förskollärare och barnskötare. Andra yrkeskategorier som vi samarbetar med och barnen kan komma i kontakt med är lokalvårdare, talpedagog, resurspedagog och hemspråkslärare. Elever från olika utbildningar gör också praktik hos oss.
 
Huvudansvaret för hela verksamheten har rektor samt verksamhetschef. Läroplanen för förskolan och kommunens verksamhetsplan, ligger till grund för vårt arbete med barnen, se mål och planer

Under läsåret fokuserar vi på naturvetenskap, teknik och språk. Vi har ett projektinriktat arbetssätt på alla avdelningar. På förskolans dag har vi en gemensam projektavslutning.

För att kunna reflektera och vidareutveckla vårt pedagogiska arbete använder vi oss av dokumentation i vår verksamhet. Vi använder även dokumentationen för att barnen ska kunna se sin egen utveckling och sitt eget lärande, det som barnet faktiskt kan och vet. Dessa dokumentationer är en bra utgångspunkt för utvecklingssamtal eftersom det placerar barnets lärande i centrum.

Läs mer våra tankar kring hur vi organiserar verksamheten för att främja barns lärande (klicka på flikarna för att öppna/stänga):

Återställ
Lekens betydelse
Återställ
Matematik
Återställ
Naturvetenskap och teknik
Återställ
Samling
Återställ
Språket
Återställ
Traditioner
Återställ
Utevistelse