Mål och planer

Verksamhetsidé Bensbyns förskola
I verksamhetsidén för Bensbyns förskola presenteras hur vi strävar mot målen i vår verksamhet.

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Likabehandlingsplan för Bensbyns Förskola
Vi utför kontinuerligt barnintervjuer som ska ligga till grund för vår likabehandlingsplan.

Från barnvagn till moppe

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018-19