Bensbyns förskola

Bensbyns förskola genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande. Barn får lära av varandra, upptäcka, utforska och utmanas tillsammans med medforskande pedagoger.

Bensbyn ligger ca 1 mil norr om Luleå centrum med närhet till skog och natur. Vår förskola ä belägen nära Benzeliusskolan (F-6). Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad bestående av tre avdelningar samt en fristående byggnad med en avdelning. Vår utemiljö lockar till många spännande upptäckter där alla sinnen utmanas. 

Vi strävar efter att barnen är trygga, känner tillit till sin egen förmåga och utvecklar en god självkänsla.Vi värdesätter lekens betydelse för barns lärande. Genom fantasi, kreativitet och skapande verksamhet stimulerar vi barns utveckling och lärande. 

Läs mer om vår förskola

Återställ
Öppettider och planeringsdagar
Minimera
Kontakt

Kontakt

Bensbyns förskola
Benzeliusvägen 12
975 96 Luleå

Aspen: 0920-45 71 01
070-318 10 03
Rönnen: 0920-45 71 01
070-318 10 03
Björken: 0920-45 71 02
072-234 80 69
Syrenen: 0920-45 71 03
070-296 00 18

Rektor
Ingela Söderholm
0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt