Barns inflytande, föräldrasamverkan

Vi ser vad barnen har för behov och intressen, Vi intervjuar och observerar barnen ,för att se och höra vad de tycker och tänker. Barnen ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter för att kunna påverka sin situation. När barnen sätter ord på sina tankar och när någon lyssnar så lär de sig att deras åsikter har betydelse.

Vi är lyhörda för de icke verbala behoven som de yngsta barnen visar.

Vi ska så långt det är möjligt ha ett bejakande förhållningssätt, ta barnens tankar och ideér på allvar.

Reflektera själva och tillsammans innan vi säger Nej

Föräldrasamverkan

Vi har ett föräldramöte på hösten, och erbjuder utvecklinssamtal 1-2 ggr per år. Det dagliga mötet vid lämning och hämtning är viktigt för att ha en ömsesidig dialog omkring barnet och dess utveckling och behov. Föräldrasamverkan är god. Förskolan blir ofta inbjudna att ta del av föräldrarnas olika sysslor och intressen. Vi har föräldraråd/ samråd vilket innebär att två representanter av föräldrarna, en personal samt förskolechef träffas och behandlar frågor och funderingar som rör verksamheten.
Sommarfest och Lucia är också inslag med föräldrasamverkan. Vissa år har vi göra om på gården kväll, och ibland har vi gemensam utflykt.