Rutiner

Inskolningen på Arealens förskola

Inskolningen är individuell för varje barn. Tillsammans med föräldrarna bestämmer personalen längden på inskolningen. Vi vill genom en bra första kontakt med föräldrar och barn skapa bra förutsättning för barnets vistelse i förskolan.

Överlämning till förskoleklass/grundskola

Övergången till förskoleklass sker på bästa möjliga sätt. Först får ni som förälder träffa pedagogerna på ett första föräldramöte på våren efter det besöker ert barns blivande pedagog förskolan vid ett tillfälle. Därefter besöker pedagog från förskolan och barnen skolan vid ett antal tillfällen. Där träffar barnen sina blivande kompisar, sina nya pedagoger och får även prova på att äta i skolmatsalen.
Plan för överlämning från förskola till förskoleklass 2017öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan/frånvaro

Vi lyssnar och utgår från barnets bästa och kontaktar föräldrarna vid behov. För att ert barn ska orka med en dag på förskolan efter sjukdom. Efter febergäller en feberfri dag och vid magsjuka 48 timmar symtomfri efter sista tömning; samt att barnet har fått tillbaka aptiten och kan äta vanlig mat.

Det underlättar för oss om ni skriver ert barns tider, det medför att vi kan utnyttja våra resurser på bästa sätt och även vid vikarieanskaffning. När ditt barn är sjuk eller ledig så vill vi att ni ringer eller sms:ar.​