Om vår förskola

Vi är en 2-avdelningsförskola med ca 17 barn per avdelning i åldrarna 1-5 år. Närheten till naturen gör det möjligt att använda den som lek och lärmiljö på ett lustfyllt och glädjefullt sett. Vi vill skapa bra förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt där vi tar vara på barnens tankar och idéer bl.a i form av tema/projekt. För att se och tydliggöra barns utveckling och lärande använder vi dokumentationer och reflektioner tillsammans med barnen.