Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandlingöppnas i nytt fönster

Kvalitetsrapport 2016öppnas i nytt fönster

Utvecklingsområden
Vi ingår i ett matematikprojekt Skolverkets matematiklyft för förskolan
och Luleås förskolor och skolors tekniksatsning LuTek​.