Barns inflytande, föräldrasamverkan

I förskolan läggs grunden för att barn ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lpfö 98/10

På Arealens förskola skapar vi förutsättningar för barnen att uttrycka sina tankar, idéer, våga säga ifrån och ta initativ samt respektera andras åsikter. Värna om miljön och materialet i förskolan. Genom att vi pedagoger har ett tillåtande och lyssnande förhållningssätt.

Vi arbetar för att ha en bra och förtroende vardags kommunikation och öppen dialog med föräldrarna. För att stödja varje barn i sin utveckling efter sina förutsättningar.

Föräldrainflytande och samarbete sker dessutom genom:

 • Föräldraråd
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldramöten

  Nuvarande representanter i föråldrarådet är:
  Kotten
  Hanna Blomster, Tomas Blomster och Elin Murbäck 
  Plupp
  Zandra Sandelund, Jahan Henrikkson och Linda Kenttä