Avdelningar

Arealens förskola har två avdelningar.

Kotten

Hos oss på Kotten erbjuds barnen en rolig,trygg och lärorik miljö. Vi tycker att det är viktigt att se och bekräfta. Arbeta aktivt med värdegrundsfrågor och barns inflytande är grunden till det fortsätta lärandet och för att alla ska trivas hos oss.

I vår verksamhet ingår även arbetet med matematik, teknik, naturvetenskap och språk enligt läroplanens mål och riktlinjer. Dessa ämnen lyfter vi fram t.ex. med upptäckter i naturen, tekniska och matematiska problemlösningar, olika diskussioner samt språkövningar.

För att tydliggöra varje barns lärande och utvecling använder vi oss av barns tankar och reflektioner i bl.a pedagogiska dokumentationer.

Närhet till skog och mark gör att utevistelsen utgör en viktig del av barns lärande. Det gör att vi utnyttjar den som en del av lek-och lärmiljön. En av våra ledstjänor är hälsa och rörelse. Vi värnar om det man gör med "kroppen gynnar knoppen".

Plupp

Vi tycker det är viktigt med barns inflytande och självständighet. Därför försöker vi vara lyhörda och ta vara på barnens intressen, tankar, frågor och funderingar och arbetar tematiskt i mindre grupper.

Vi använder oss också av aktivitetskort där barnen själva väljer aktivitet de vill göra och ta ansvar för den.

Leken är en viktig och grundläggande förutsättning för barns lärande. Därför ger vi stort utrymme till lek. Närhet till skogen gör det naturligt för oss att använda naturen som utmannande lek-och lärmiljö.

Olika skapande verksamhet och bygg och konstuktion är betydelsefulla medel för barns lärande.

Vi tycker också att det är viktigt att stimulera barns språkutveckling, deras nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och matematik.

VÄLKOMMEN TILL KOTTEN OCH PLUPP!