Rutiner

Inskolning

När ni får er platsbekräftelse så tar ni kontakt med förskolan så kommer vi överens om datum och tid för ert första besök.
Vi rekommenderar inskolningen till 1-2 veckor, då du som förälder finns med ditt barn på förskolan.
Ni är alltid välkomna att göra spontana besök på vår förskola, även innan ni har sökt förskoleplats.

Vistelsetid

I Luleå kommun har man som arbetssökande eller föräldraledig rätt att ha barnen på förskolan 15 tim/vecka.
På Årans förskola har vi valt att förlägga tiden; tis-tors
ni har möjlighet att välja 07.30-12.30, 08.00-13.00, 09.00-14.00,
eller mån-fre 09.00-12.00

Sjukanmälan

Ring alltid och meddela om ert barn är sjuk eller ledig.

Flerspråkiga barn

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsstöd i förskolan.
Modersmål i förskolan.öppnas i nytt fönster

Överlämnande till förskoleklass

Örnäsets skolområde har en gemensam överlämnandeplan.
I April föräldramöte med rektor och pedagoger i förskoleklass.
I Maj - Juni  gör pedagogerna från förskoleklass besök på förskolan,
och barnen hälsar på i skolan.

Om olyckan är framme

Barnet är försäkrat i Folksam