Rutiner

Inskolning

När ni får er platsbekräftelse så tar ni kontakt med förskolan så kommer vi överens om datum och tid för ert första besök.
Vi rekommenderar inskolningen till 1-2 veckor, då du som förälder finns med ditt barn på förskolan.
Ni är alltid välkomna att göra spontana besök på vår förskola, även innan ni har sökt förskoleplats.

Vistelsetid

I Luleå kommun har man som arbetssökande eller föräldraledig rätt att ha barnen på förskolan 15 tim/vecka.
På Årans förskola har vi möjlighet att välja:
måndag-fredag kl 9-12 eller
tisdag -torsdag kl 9-14.

Sjukanmälan

Ring eller skicka sms och meddela om ert barn är sjuk eller ledig.

Flerspråkiga barn

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsstöd i förskolan.
Modersmålstöd i förskolan.

Överlämnande till förskoleklass

Örnäsets skolområde har en gemensam överlämnandeplan.
I April föräldramöte med rektor och pedagoger i förskoleklass.
I Maj - Juni  gör pedagogerna från förskoleklass besök på förskolan,
och barnen hälsar på i skolan.

Om olyckan är framme

Barnet är försäkrat i Folksam