Om vår förskola

På Årans förskola har vi för närvarande fyra åldersindelade  avdelningar. På Ankaret och Ubåten går de yngsta barnen och på Skeppet och Fyren går de äldre barnen.

Vi jobbar i projektform för att på ett bra sätt nå målen i förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010. Läroplanen ligger till grund för allt lärande som sker i förskolan.

Under läsåret 2017/2018 delat vår förskola i Läslyftetlänk till annan webbplats.

Läslyftet är en satsning från skolverket som syftar till att utmana och stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk.