Om vår förskola

På Årans förskola har vi fem avdelningar. Samtliga avdelningar är åldersblandade med barn mellan 1-6 år.

Vi jobbar i projektform för att på ett bra sätt nå målen i förskolans läroplan, Lpfö-98 reviderad 2010. Läroplanen ligger till grund för allt lärande som sker i förskolan.

 

Årans vision

Tillsammans skapar vi en miljö där alla möts av respekt och har inflytande över sitt livslånga lärande.