Barns inflytande, föräldrasamverkan

Barns delaktighet och inflytande

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. "Lpfö 98/10"

Barns inflytande handlar om att de är delaktiga i sin egen vardag.
Barnens åsikter och intressen möts med respekt och uppmuntran av pedagogerna,
de ska känna att deras tankar och önskemål är viktiga.
Barnen blir bekräftade för den man är.
Inflytande är också förståelesen för hur mitt eget handlande kan påverka andra.
Vi pedagoger finns som inspiratörer och ska tillföra nya utmaningar som utvecklar barnets lärande.

Föräldrasamverkan

Det är du som förälder som är viktigast för ditt barn och den som känner ditt barn bäst.

Föräldrasamverkan är all kontakt mellan hemmet och förskolan.

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av ditt barn
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten och öppet hus
  • Föräldraråd
  • Aktivitetskväll (föräldrar,barn och personal)