Rutiner

Inskolning

När ett barn börjar hos oss är vi måna om att hela familjen ska känna sig välkomna. Därför börjar vi med en kort informationsträff med föräldrar för att sedan kunna koncentrera oss på barnet. En pedagog ansvarar för inskolningen till verksamheten.

Inskolning är till för att barnet successivt ska vänja sig vid allt det nya.

När barnet bekantar sig med personal och barn samt vid inom- och utomhusmiljöer, är du som förälder med för barnets trygghet.  Samt lära känna barnets kommande vardag och arbetssätt på förskolan. Du och personalen kommer under lång tid att arbeta tillsammans för att ditt barn ska utvecklas och känna glädje och trivsel på förskolan.

Inskolningen brukar man oftast göra på en vecka, men det underlättar för alla om man kan och har möjlighet till två veckor, speciellt ju mindre barnet är. Den tar olika lång tid för alla barn, eftersom vi alla är olika.

Det är ett stort steg när man är liten med allt nytt. De ska nu börja lämna föräldern en del av dagen. Lära känna den nya miljön: De vuxna, barnen, rutinerna, aktiviteterna och lokalerna.
Inskolningen omfattar besök på förskolan som förlängs allt eftersom. Man får som förälder vara med i början och får nödvändig information.

Efterhand tar pedagogerna över omsorgen om barnet. Föräldern får gå ifrån först kortare, och sedan längre stunder.
Barnet får gradvis vara med i dagens alla händelser på förskolan. Detta skapar trygghet och underlättar för barnet att låta föräldern gå.

En god relation mellan dig som förälder och oss pedagoger är viktig, för när barn ser att föräldrar och personal har en positiv relation till varandra ger detta en trygghet för dem.


Överlämning till förskoleklass/grundskola

Inför överlämningen till förskoleklass har vi ett samarbete med skolan i form av besök och några  gemensamma aktiviteter. Pedagogen/läraren som kommer att ta emot barnen på skolan gör ett besök på förskolan för att få träffa de nya eleverna.


Sjukanmälan/frånvaro

Kontakta respektive avdelning vid sjuk eller frånvaroanmälan. Vi har "smartphone" nu och har möjliget att ta emot och administrera sms på ett enklare sätt.