Om vår förskola

Antnäs förskola erbjuder alla barn en rolig, trygg och lärorik förskola, där verksamheten baseras på förskolans läroplan Lpfö98/10. I den stödjs ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, en filosofi om vårt förhållningssätt till barnen, som även innebär att använda de hundra språken. Vi arbetar tema-och projektinriktat och verksamheten utgår från barnen och deras intressen.

För att trivas och utvecklas är det viktigt att må bra. Därför prioriterar vi att jobba med HÄLSA och vårt fokus ligger främst på kost och måltider, våra miljöer, utevistelse, rörelse, vila och den inre hälsan. Vi är ute varje dag.

All mat tillagas på förskolan och vi prioriterar ekologiskt och närproducerat i den mån det går. Pedagogerna jobbar för att få lustfyllda och lärorika måltidssituationer.

Våra miljöer är utformade för att locka till skapande, lek, kommunikation och utforskande verksamhet. Förskolans gård erbjuder många utmaningar och möjlighet till aktivitet för alla åldrar. I vår härliga skog, som ligger runt knuten har vi många möjligheter till fysisk aktivitet och rogivande naturupplevelser. Under vår, sommar och höst har vi utedag en dag/vecka. Då upplever och utforskar vi naturen tillsammans och måltiderna lagas över öppen eld. Vi provar även på skidåkning, jogging, promenader, rörelselekar och dans.

För att man ska kunna tillgodogöra sig allt man lärt sig och orka hela dagen är vilan en viktig aktivitet genom bl. a med läsvila, barnyoga, avslappning och massage.

Den inre hälsan är också viktig för att vi ska må bra. Att få känna sig värdefull, behövd och som en tillgång i gruppen är viktig för självkänslan. Vi jobbar mycket med bemötande och hur vi är mot varandra.

Förutom vår inriktning på HÄLSA har vi fokus på Matematik och Teknik, Naturvetenskap, Språk och Kommunikation, Elevinflytande, Normer och Värden.

Kom och hälsa på om ni vill veta mer om oss!

Precis utanför grindarna på baksidan av förskolan finns vår vackra skog.