Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Utvecklingsområden

All vår verksamhet baseras på läroplanen för förskolan, lpfö 98/10. Vårt uppdrag är att lägga grunden för ett livsllångt lärande och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande i en trygg miljö bildar en helhet.

Antnäs förskolas likabehandlingsplan

Antnäs förskolas systematiska kvalitetsarbete: utvecklingsområden 2018/2019

Förutom vår inriktning på Hälsa har vi fokus på Matematik och Teknik, Naturvetenskap, Språk och kommunikation, Elevinflytande, Normer och värden.

För att få större inblick i vår verksamhet besök gärna respektive avdelningssidor.