Mål, planer, resultat, utvecklingsområden


Utvecklingsområden

All vår verksamhet baseras på läroplanen för förskolan, lpfö 98/10länk till annan webbplats. Vårt uppdrag är att lägga grunden för ett livsllångt lärande och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande i en trygg miljö bildar en helhet.

Vår likabehandlingsplan finns att läsa här.

Förutom vår inriktning på Hälsa har vi focus på Matematik och Teknik, Naturvetenskap, Språk och kommunikation, Elevinflytande, Normer och värden.

För att få större inblick i vår verksamhet besök gärna respektive avdelningssidor.