Rutiner

Inskolning

Det är en stor omställning för ditt barn att börja i förskola. Därför vill vi ge dem en mjuk start. Vi börjar med inskolning under vanligtvis två veckor. Tillsammans med vårdnadshavarna kommer vi överens om inskolningstiderna. Det är viktigt för oss att ditt barn blir trygg med oss här på förskolan.

Överlämning till förskoleklass

Under barnets sista termin här på förskolan påbörjas inskolningen till förskoleklass. Barnen får besöka och träffa barn och personal i förskoleklassen några gånger. Föräldrar inbjudes till föräldramöte med förskoleklassens pedagoger.  

Barn med rätt till 15h/ vecka i förskola

För de barn som är 15h/ vecka gäller tiden 8.00- 11.00, måndag- fredag alternativt 8.30- 13.30, tisdag- torsdag.

Sjukanmälan/ frånvaro

Vi vill att föräldrar meddelar oss när barnet är ledig eller sjuk och blir borta från förskolan samt när de återkommer.