Om vår förskola

Vi har som vision att vara en utforskande förskola där alla barn ges möjlighet att på ett utforskande sätt få upptäcka sin omvärld. Vi vill ge barnen tillfällen att utforska sina tankar och blir lyssnade till vilket stärker deras självkänsla.

Vi strävar efter att ha:

  • Utforskande förhållningssätt ska genomsyra hela verksamheten
  • Medforskande, närvarande och nyfikna pedagoger
  • Tydliga miljöer där barnen själva kan upptäcka, leka och utmanas
  • En mångfald och föränderligt material som ger möjlighet till olika upplevelser och som inspirerar till utforskning
  • Reflekterande pedagoger som tillsammans med barnen dokumenterar vad som sker
  • Dokumentationer synliga för såväl barn som föräldrar som visar på de lärandeprocesser som pågår