Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Våra styrdokument för förskolan är Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev.2010) samt barn- och utbildningsnämndens styrkort. Utifrån dessa utformar vi vår verksamhet och vissa fokusområden.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ängesbyns förskola arbetar för att alla ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade och bemötas för den de är.

Ängesbyns likabehandlingsplan 2017/2018

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete - Ängesbyns utvecklingsområden 2018/2019