Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Våra styrdokument för förskolan är Läroplan för förskolan (Lpfö98rev.2010) samt Barn- och Utbildningsnämndens styrkort. Utifrån dessa utformar vi vår verksamhet och vissa fokusområden.


Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ängesbyns förskola arbetar för att alla ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade och bemötas för den de är.

Ängesbyns likabehandlingsplan 2017/2018öppnas i nytt fönster

 

Utvecklingsområden

Förskolan deltar i utbildningsinsatsen Matematikstrategin samt LuTek.


Resultat

Föräldrar har möjlighet att delta i nöjdkundundersökning under april månad. Resultatet används av oss för att utvärdera och förbättra verksamheten.

Kvalitetsrapport 2016öppnas i nytt fönster